Struktur Organisasi

Jabatan: KEPALA URUSAN KEUANGAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai TITIK YULIANA
NIP: -

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.